Hvem er vi

Kammeratskab – Udfordringer – Rummelighed – Ansvar - Friluftsliv

Sct.GeorgsGilderne i Danmark er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere og andre interesserede, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene: Èn gang spejder – altid spejder  ved:

      At virke som samlingssteder, hvor forbindelsen til spejderbevægelsen, gamle og nye kammerater kan vedligeholdes

      At understøtte den enkeltes stræben efter at leve som en ansvarsbevidst, hjælpsom og nyttig borger

      At udbrede spejderidealerne og virke for deres praktiske anvendelse i samfundslivet.

Hvad er Sct.GeorgsGilderne?

Sct.GeorgsGilderne blev stiftet i København den 24. April 1933. Siden 1933 har det danske initiativ udviklet sig internationalt, så der nu er gildebevægelser i ca. 60 lande – alle tilsluttet den fælles internationale verdensorganisation ISGF (International Scout and Guide Fellowship)

Sct.GeorgsGilderne i Haderslev tæller 3 gilder, hvor det ældste nu er over 70 år !

Sct.GeorgsGilderne i Haderslev består af ca 140 engagerede og aktive mennesker, der alle brænder for spejderlivet, det at være spejder og ikke mindst de positive virkninger spejderlivet kan have på unge mennesker. Vi er mennesker for hvem spejderbevægelsen og det at gøre en indsats på det sociale område har været og er en meget væsentlig del af tilværelsen.

Vi er af den opfattelse, at det med en positiv satsning på at gøre det at være spejder til en attraktiv og givende mulighed for unge mennesker, er den allerbedste investering i den opvoksende slægt i Danmark. Det gør spejderbevægelsen allerede rigtig godt, med stor og helhjertet indsats af frivillig arbejdskraft og for meget små midler. I Sct.GeorgsGilderne har vi alle årene aktivt støttet spejderkorpsene, socialt hjælpearbejde og de frivillige forbund, ikke kun med frivillig arbejdskraft til arrangementer o.lign. men også med ikke ubetydelige økonomiske midler! Vi har således siden Gilderne begyndte deres aktiviteter i Haderslev i 1937 givet op mod 1 million kroner til deres aktiviteter, midler som medlemmerne har indsamlet gennem egne, mangeartede aktiviteter !