De 3 Haderslev Gilder / 1. Haderslev Gilde
Gildeledelse i 1. gilde
 
Gildemester:
Henrik Hansen
Fasanvej 29
6100 Haderslev
74584055
kirne51@hotmail.com
 
Gildekansler:
Ralph Paulsen
Søvang 6
Marstrup
6100 Haderslev
23669304
ralph71@live.dk
 
Gildeskatmester:
Henrik Stig Hansen
Braineparken 36
6100 Haderslev
41417441
henrik.stig.hansen@hotmail.com
 
Gildeskriver:
Erik Lund
Klosterkløften 15
6340 Kruså
25628240
erik.lund54@live.com
 
Redaktør:
Henrik Stig Hansen
Braineparken 36
6100 Haderslev
41417441
henrik.stig.hansen@hotmail.com
 

1. Haderslev Gilde

Velkommen til Sct. Georgs 1. Haderslev Gildes side, på Haderslevgildernes  hjemme-side, vi vil gøre alt for 1. gildes side,  vil blive en aktiv informativ side, hvor medlemmerne kan finde nye indlæg om vores aktiviteter og ting, der kunne have interesse for vores medlemmer.
For at det kan lade sig gøre, vil vi gerne have jeres ideer, billeder fra aktiviteter i Haderslevgilderne og ikke at forglemme, hvem, fra de pågældende aktiviteter, vi kan snakke med for at lave et indlægene på siden.
Hvis i har ideer, billeder eller indlæg til siden, kan i kontakte mig på 41417441 eller sende en mail på henrik.stig.hansen@hotmail.com og evt. vedhæfte en fil til mailen, det gør det nemmere at indsætte her på siden.
Mange hilsner fra 
Henrik Stig Hansen
 
 
Fødselsdage
 
Januar
ingen fødselsdage
 
Februar
10.  Åge
11.  Hans Jacob
17.  Vagn Prehn
 
Marts
4.    Ralph
15.  Jan Rune 
25.  Vagn Holm
28.  Kaj
 
April
3.    Hans Erling
12.  Nils Quitzau
20.  Henrik Stig
 
 
Maj
ingen fødselsdage
 
Juni
3.    Erik Lund
6.    Casper Holzmann
22.  Mogens
24.  Henry
28.  Gunnar
 
Juli
ingen fødselsdage 
 
Jubilæer
Vagn Holm-Nielsen havde 50 års jubilæum den 1.juni 2016 
 
 Vi ønsker alle tillykke med fødselsdagene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gildehilsen 1. Sct. Georg Gilde Haderslev
 
 
KALENDER 1. GILDE 2017
 
04. september Gildemøde 2.gruppe
09 + 10. september Stafet for livet  
17. september Koncert Koncertudvalget
02. oktober Gildehal 3.gruppe
07. oktober Spejderløb Spejderlauget
02. november Andespil 3.Gilde
06. november Fødselsdagsgildehal 1.gruppe
20. november Fællesudvalgsmøde 1.Gilde
05. december Adventsmøde 4.Gilde
 
KALENDER 1. GILDE 2018
 
08. januar Nytårsgildehal 2.gruppe
05. februar Gule Ærter 3.gruppe
26. februar              Fællesgildehal  1.Gilde - 1.gruppe
05 marts Gildeting 2.gruppe
09.april Fællesudvalgsmøde    1.Gilde
23. april Sct. Georgsaften 3.gruppe
04. maj Lysfest  
14. maj Friluftsgildehal 1.Gilde - 1.gruppe