De 3 Haderslev Gilder / 4. Haderslev Gilde
LEDELSEN
 
Gildemester:
Kirsten Lorenzen
Stærevej 14
6100 Haderslev
tlf. 2449 8390
kilopwj@mail.dk
 
Gildekansler:
Inge Lise Sandholdt
Vinkelvej 1F 2th
6100 Haderslev
tlf.: 50932381
ingelise.sandholdt@privat.dk
 
Gildeskatmester:
Esther Friehling
Frejas Have 34
6100 Haderslev
tlf. 2338 4284
efriehling@gmail.com
 
Redaktør/Webmaster:
Kirsten Lorenzen
Stærevej 14
6100 Haderslev
tlf. 2449 8390
kilopwj@mail.dk
 

4. Haderslev Gilde

 
 
Tirsdag den 6. februar 2018 var der gildemøde og aftenens foredragsholder var Hanne Juul-Dam som fortalte på en god og livlig måde om Søster Alice og Søster Dagmar's virke i Haderslev i årene fra 1939 til 1989.
De var byens første sundhedsplejersker, samtidig var de også jordmødre - så en stor del af Haderslev indbyggere er nok blevet modtaget af dem.
Selvom teknikken drillede noget - fik 20 fremmødte gæster og gildebrødre en god og
spændende aften ud af. Mange kunne fortælle sjove historier og oplevelser om dem.
 
 
 
FØDSELSDAGE i 2019:
14. Januar          Hanne Thygesen       80 år
21. September   Nanny Nørdrup          85 år
10. Oktober        Niels Kudsk                80 år
25. Oktober        Ida Okkels                  75 år
 
 
JUBILÆUM
13. Februar         Herluf Iversen            45 år
11. Juni               Yvonne Iversen         50 år
01. November     Kirsten Lorenzen       25 år
 
 
Gildeledelsen ønsker jer hjertelig tillykke på dagen.
 
KALENDER 2019 
 
Januar
08.01            Nytårsgildehal
 
Februar
04.02            Gule Ærter
05.02            Gildemøde
21.02            Fællesgildehal
 
Marts
05.03            Gildeting
26.03            Gilderådsmøde
 
April
11.04            FU-møde
23.04            Sct. Georgs Gildehal
 
Maj
04.05            "Hyggemøde" Lysfest                            
05.05            Faneborg Skamling
23.05            Friluftsgildehal
                            
Juni             Udflugt
                    Hertug Hans Festival