De 3 Haderslev Gilder / 4. Haderslev Gilde
LEDELSEN
 
Gildemester:
Kirsten Lorenzen
Stærevej 14
6100 Haderslev
tlf. 2449 8390
kilopwj@mail.dk
 
Gildekansler:
Inge Lise Sandholdt
Vinkelvej 1F 2th
6100 Haderslev
tlf.: 50932381
ingelise.sandholdt@privat.dk
 
Gildeskatmester:
Esther Friehling
Frejas Have 34
6100 Haderslev
tlf. 2338 4284
efriehling@gmail.com
 
Redaktør/Webmaster:
Kirsten Lorenzen
Stærevej 14
6100 Haderslev
tlf. 2449 8390
kilopwj@mail.dk
 

4. Haderslev Gilde

VELKOMMEN på 4. gildes hjemmeside.
 
Alle i 4. gilde opfordres til at komme med gode ideer og spændende oplevelser, som kan være til glæde og interesse for os alle.
Send en mail eller ring:  mail kilopwj@mail.dk / mobil 24498390.
Med venlig gildehilsen Kirsten Lorenzen
 
Tirsdag den 6. februar 2018 var der gildemøde og aftenens foredragsholder var Hanne Juul-Dam som fortalte på en god og livlig måde om Søster Alice og Søster Dagmar's virke i Haderslev i årene fra 1939 til 1989.
De var byens første sundhedsplejersker, samtidig var de også jordmødre - så en stor del af Haderslev indbyggere er nok blevet modtaget af dem.
Selvom teknikken drillede noget - fik 20 fremmødte gæster og gildebrødre en god og
spændende aften ud af. Mange kunne fortælle sjove historier og oplevelser om dem.
 
 
 

 

 FØDSELSDAGE i 2018:

Per Wilgaard Johannsen     d. 03.07.2018       55 år
Mona Kudajewski                d. 14.05.2018       75 år
Hanne Juul-Dam                 d.  27.10.2018      75 år
Margot Weber                     d.  12.01.2018       80 år
Herluf Iversen                     d.  25.03.2018       85 år
Kamma Bendsen                d.  11.10.2018       85 år
 
 
JUBILÆUM
Per Wilgaard Johannsen     d. 26.04.2018       30 år
Peter Thygesen                   d. 14.05.2018       55 år

 

 
Gildeledelsen ønsker jer hjertelig tillykke på dagen.
 
KALENDER 2017 - 2018
August
15.08                 Travetur 
 
September  
05.09                  Gildehal
09.09 - 10.09      Stafet for livet
17.09                  Koncert 
 
Oktober
03.10                  Fødselsdagsgildehal
07.10                  Sct. Georgsløb
24.10                  Gildemøde
25.10                  Fellowship
                          
November
02.11                   Andespil
07.11                   Gilderådsmøde
20.11                   Fællesudvalgsmøde
29.11                   Fredslyset
 
December
05.12                   Adventsmøde
                         
År 2018
Januar
09.01                   Nytårsgildehal
 
Februar
05.02                   Gule Ærter
06.02                   Gildemøde
26.02                   Fællesgildehal
 
Marts
06.03                   Gildeting
20.03                   Gilderådsmøde
 
April
24.04                   Sct. Georgs
                            Gildehal
30.04                   Fællesudvalgsmøde
 
Maj
04.05                   "Hyggemøde"
                            før Lysfest
14.05                   Friluftsgildehal
                            
Juni                    Udflugt
                            Hertug Hans
                            Festival